1. Anunț

În perioada 01.09.2022-31.08.2023, Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”, în parteneriat cu Centrul de Calcul S.A. și CINEL – Lisabona, derulează proiectul „Stagiile de practică – pașaport către piața muncii” finanțat prin intermediul granturilor SEE 2014-2021. Profesori de specilitate, care predau la domeniile Electronică și Tehnică de Calcul/Informatică – pot accesa mai multe informații la Serviciul Secretariat.

2. Selecție

În perioada 24.10.2022-28.10.2023, Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”, în parteneriat cu Centrul de Calcul S.A. și CINEL – Lisabona, derulează în cadrul proiectul „Stagiile de practică – pașaport către piața muncii” finanțat prin intermediul granturilor SEE 2014-2021 un stagiu de 5 zile de pregătire. Profesori de specialitate, care predau la domeniile Electronică și Automatizări,  Tehnică  operator Tehnică de Calcul – pot depune dosarul de înscriere  în perioada 21-22.09 la secretariatul instituției.

    Dosarul de înscriere va cuprinde obligatoriu următoarele documente:

 1. Cerere
 2. Scrisoare de intenție -semnată
 3. Adeverință de ce conține calificativul obținut în ultimul an.
 4. Copie CI

Selecţia participanţilor- bazată pe analiza dosarelor, va avea loc în data de 23.09.2022, iar afișarea rezultatelor va avea loc în aceiași zi la ora 14 :00. Contestațiile se pot depune în perioada 23-24.09 ora 12 :00. Rezultatul final va fi afisat pe 24.09 la ora 16 :00

“Working together for a green, competitive and inclusive Europe”

PROGRAMUL DE EDUCAȚIE, BURSE, UCENICIE ȘI ANTREPRENORIATUL

TINERILOR ÎN ROMÂNIA

FINANTAT PRIN GRANTURILE SEE 2014-2021

Activități diseminare

 • Prezentări în cadrul CA. – (01.09.2022, 20.09.2022, 24.02.2023)
 • Prezentari in cadrul CP – (01.09.2022, 19.09.2022, 24.11.2022)
 • Prezentări rezultate în cadrul  – ședințelor de Ariei Curriculare Tehnologii (01.09.2022, 8.11.2022)
 • Prezentări – Adunarea Generală a părinților  – 21.09.2022
 • Website – www.ctgm.ro
 • Anunturi avizier – și colțul proiectului
 • Presa locala: (22.10.2022 – saptamanalul Vertical, 31.10.2022  – cotidian Gorjeanul,  31.10.2022 – presa online stirimuntenia24.ro)
 • Cercuri Metodice  Semestrul 1 (Liceul Teoretic Novaci) – 15.12.2022, Semestrul 2 (Liceul Tehnologic Turceni) – 23.03.2023.
 • Săptămâna meseriilor – 13-17.03.2023 – www.ctgm.ro/photogallery
 • Promovare ofertă școlară – Shopping City Tg-Jiu / Școala Gimnazială Antonie Mogoș Bălești, Șăcoala Gimnazială Alexandru Ștefulescu, Școala Gimnazială Constantin Brâncuși, Școala Gimnazială Pompiliu Marcea.
 • Promovare rezultate – Conferință Internațională “European culture and civilization in the virtual dimension” – 22-23.06.2023 – https://eccvd.eu/
 • Conferință Finală – Erasmus Day – 11.10.2023.