“Working together for a green, competitive and inclusive Europe”

Stagiile de practică – pașaport către piața muncii

PROIECT nr. 2021-EY-PCVET-0008

Perioada de implementare 01.09.2022 – 31.08.2023

Obiective:

Obiectivele proiectului sunt:

O1. Creșterea calității stagiilor de practică prin diversificarea și actualizarea competențelor cadrelor didactice din IPT și a tutorilor de practică

O2. Intensificarea gradului de cooperare dintre unitățile din IPT și agenții economici prin realizarea de noi parteneriate

„Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014-2021. Conţinutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program a Punctului Naţional de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informaţiile şi opiniile  exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/Autorilor.”