Stagiile de practică – pașaport către piața muncii

PROIECT nr. 2021-EY-PCVET-0008

Pornire

Perioada de implementare 01.09.2022 – 31.08.2023

Obiective:

Obiectivele proiectului sunt:

O1. Creșterea calității stagiilor de practică prin diversificarea și actualizarea competențelor cadrelor didactice din IPT și a tutorilor de practică

O2. Intensificarea gradului de cooperare dintre unitățile din IPT și agenții economici prin realizarea de noi parteneriate