Luni 24.10.2022

-primirea la centrul CINEL

-întâlniri cu reprezentanții organizației gazdă

-tur ghidat pentru a observa baza materială

-dezbatere pe tema „Strategii de dezvoltare a organizațiilor VET”

-atelier de lucru: analiză compatativă a specializărilor și standardelor de pregătire pentru domeniul

Electronică și automatizări

Marți 25.10.2022

 • Masă rotundă pe tema „Rolul stagiilor de practică pentru pregătirea specialiștilor din domeniul tehnicii de calcul”
 • Participare la lecții demonstrative de pregătire teoretică, activități de laborator și instruire practică
 • Atelier de lucru: Metode moderne bazate pe lucrul în echipă, proiect, portofoliu
 • întâlniri cu elevi de nivel 3 și de nivel 4.

Miercuri 26.10.2022

 • Dezbatere pe tema „Alegerea diciplinelor opționale de tip CDL”.
 • Asistență la ore demonstrative pe discipline opționale CDL – web design
 • Asistență la ore de de pregătire teoretică, laborator și instruire practică -atelier de lucru pentru realizarea unui conținut de învățare pentru o disciplină opțională.

Joi 27.10.2022

 • Masă rotundă  pe tema „Metode moderne pentru predarea orelor de instruire practică”
 • Discuții cu responsabilii de practică din casrul CINEL și cu tutorii din partea agenților economici
 • Asistență la ore de instruire practică
 • Discuții cu elevii de nivel 4 și nivel 5
 • Atelier de lucru privind realizarea unei fișe de evaluare

Vineri 28.10.2022

 • Asistență la oră demonstrativă  Proiectarea rețelelor de calculatoare
 • Asistență la ore de instruire practică  – realizarea unei infrastructuri pentru transfer de date
 • Discuții cu elevi și profesori
 • Evaluarea participanților
 • Eliberarea documentelor de mobilitate